Výzva

sociologické reflexe | sociological reflections

Hlavním tématem tohoto ročníku konference jsou různé podoby reflexivity. Ta představuje klasický nástroj sociologického přemýšlení o povaze sociálna i vlastní vědecké praxe. Rádi bychom konferencí vytvořili prostor pro reflexivitu vnitřní – pro vztahování se sociologie k sobě samé. Konference umožní diskusi stavu sociologického myšlení a bádání, představení nejnovějších poznatků, progresivních inovací i slepých uliček. Za stejně důležité považujeme prozkoumávání vlastní pozice sociologie v síti vztahů i pozice sociologického vědění ve veřejné kultuře – reflexivitu vnější. Chceme se zabývat tím, jak sociologie vstupuje do procesů konstrukce společenských problémů, jak se v současnosti formuje vztah akademického sociologického pole k dalším vědeckým disciplínám a jiným polím (ekonomickému, politickému, vzdělávání aj.). V neposlední řadě se chceme věnovat roli reflexivity jako teoretického konceptu umožňujícího uchopit charakter moderní subjektivity v kontextu proměňujících se sociálních struktur. Jaká je role reflexivity v sociologii i v žité realitě v době označované za post-faktickou a post-reflexivní?

Uvítáme příspěvky vztahující se nejen k hlavnímu tématu konference, ale i k dalším oblastem dle aktuálního vědeckého zájmu, například (nikoliv výhradně):

  • Tradiční a nové podoby sociální nerovnosti, stratifikace a segregace
  • Proměny sociálních identit a vztahů
  • Společenské souvislosti environmentální krize a klimatické změny
  • Současné podoby politiky, vládnutí a politické participace
  • Výuka sociologie na univerzitách a mimo ně
  • Inovace v sociologickém výzkumu

Cílem konference je vzájemné propojování sociologické obce dovnitř a navenek – rádi bychom tento ročník konference otevřeli také zahraničním badatelkám a badatelům působícím na tuzemských univerzitách a výzkumných pracovištích. Jejich výzkumná a pedagogická práce je nedílnou součástí tuzemské sociologie. Jednacími jazyky konference jsou proto čeština a angličtina.

Termín pro abstrakty a návrhy sekcí byl do 30. července 2020 (prodloužený termín). V současnosti již není možné abstrakty přijímat. O přijetí či nepřijetí příspěvku či sekce budete vyrozuměni do 30. srpna 2020.

V případě dotazů nás prosím kontaktujte emailem na konference2021@ceskasociologicka.org

LETÁKY PRO TISK NA NÁSTĚNKU A PODOBNĚ: