Program

Konference se přesouvá na termín 23. – 25. června 2021, v původním termínu 27. 1. 2021 proběhlo setkání „Sociologické reflexe pandemie“ . Záznam je k dispozici zde.

PROGRAM SETKÁNÍ

10.00 – 11.30 Solidarita a diskurzy vzájemnosti: bezmoc, moc a pomoc ve světle pandemie.

V rámci bloku vystoupí:

Csaba SZALÓ (Katedra sociologie FSS MU)

Zuzana KUSÁ (Sociologický ústav SAV) 

Jaroslava HASMANOVÁ MARHÁNKOVÁ (Fakulta humanitních studií UK) 

a moderující Pavel POSPĚCH (Katedra sociologie FSS MU) za asistence Jiřího Navrátila

11.30 – 12.00 Přestávka na (vlastní) kávu a neformální diskusi

12.00 – 13.30 Sociologie vědy: Covid-19 mezi přírodou, technologií a společností. 

V rámci bloku vystoupí:

Luděk BROŽ (Oddělení ekologické antropologie EÚ AV ČR) 

Dita MALEČKOVÁ (Studia nových médií FF UK)

JAN MARŠÁLEK (Filozofický ústav/Kabinet pro studium vědy, techniky a společnosti FLÚ AV ČR)

a moderující Eva ŠLESINGEROVÁ (Katedra sociologie FSS MU) za asistence Terezie Lokšové

13.30 – 14.00 Přestávka na (vlastní) kávu a neformální diskusi

14.00 – 15.30 Vliv pandemie na sociální nerovnosti.

V rámci bloku vystoupí:

Blanka NYKLOVÁ (Národní kontaktní centrum – gender a věda SOÚ AV ČR)

Tomáš DOSEDĚL (Katedra sociologie FSS MU)

Zuzana UHDE (Gender & sociologie SOÚ AV ČR)

a moderující Iva ŠMÍDOVÁ (Katedra sociologie FSS MU) za asistence Alice Rétiové

15.30 – 16.00 Diskuse a ukončení

Konference ČSS v červnu 2021 – předběžný harmonogram

Středa

Zahájení konference, plenární zasedání, jednání v sekcích, úvodní recepce.

Čtvrtek

Valné shromáždění ČSS, udělení cen, plenární zasedání, jednání v sekcích.

16.00 – 18.00 Společenský program – Komentovaná prohlídka Vily Tugendhat, Komentovaná prohlídka výstavy Brno předměstí Vídně, Komentovaná prohlídka budovy FSS s kunsthistorikem prof. Jiřím Kroupou (FF MU). Svoji preferenci nám prosím sdělte při registraci z důvodů omezené kapacity.

19.00 Konferenční večeře

Pátek

Plenární zasedání, jednání v sekcích, ukončení konference

Týden sociologie – program pro veřejnost

Pondělí 21. 6. 2021

16.00 – 18.00 – Sociologické kariérní fórum, FSS MU.

O své zkušenosti s uplatněním sociologického vzdělání na pracovním trhu budou diskutovat: výzkumník v oblasti marketingu Aleš Vlček (Simply5 s.r.o.), výzkumnice v oblasti kreativního průmyslu Zuzana Revészová (Creative Industry Košice a Spolka), manažer Ondřej Kopecký (Lesy ČR a Awocado).

Úterý 22. 6. 2021

12.00 – 17.00Mentoring pro doktorské studujícíKateřinou Cidlinskou (Česká asociace doktorandek a doktorandů), FSS MU. Z důvodů omezené kapacity semináře se prosím přihlašujte přes tento formulář.

18.00 – 20.00 – Přednáška Anny Pospěch Durnové, Tři Ocásci, třída Kapitána Jaroše 18.