Program

Středa

Zahájení konference, plenární zasedání, jednání v sekcích, úvodní recepce.

Čtvrtek

Valné shromáždění ČSS, udělení cen, plenární zasedání, jednání v sekcích.

16.00 – 18.00 Společenský program – Komentovaná prohlídka Vily Tugendhat, Komentovaná prohlídka výstavy Brno předměstí Vídně, Komentovaná prohlídka budovy FSS s kunsthistorikem prof. Jiřím Kroupou (FF MU). Svoji preferenci nám prosím sdělte při registraci z důvodů omezené kapacity.

19.00 Konferenční večeře

Pátek

Plenární zasedání, jednání v sekcích, ukončení konference